Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Δ.Ε. & Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:  Δημητριάδης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος:  Παππάς Σταύρος
Γεν. Γραμματέας:  Μελιδώνης Ανδρέας
Ταμίας:  Μακρυλάκης Κωνσταντίνος
Μέλη:  Δημοσθενόπουλος Χαρίλαος
 Ιωαννίδης Ιωάννης
 Μαυρογιαννάκη Αναστασία
 Μπριστιάνου Μάγδα
 Παπαζαφειροπούλου Αθανασία